Aigua: control, optimització i gestió eficient

La nostra societat és conscient de la importància d’un consum optimitzat d’aigua. Fa temps que l’escassetat de les nostres reserves d’aigua, ens obliguen a maximitzar la cura de la seva gestió.

L’experiència acumulada en la nostra plataforma oferint sistemes d’inventari, telemesura, gestió de dades, tractament i anàlisi d’informació i una eina completa de millora de la gestió energètica, ens permeten ampliar els nostres serveis per incorporar la gestió optimitzada dels subministres d’aigua.

Optimització de la Gestió de l’Aigua

Mòdul d’Eficiència Energètica d’Edificis: 

  • Estimació de l’estalvi potencial que es pot aconseguir amb les aportacions de les renovables i la captació d’aigua de pluja
  • Reducció de les necessitats calorífiques per a sistemes ACS
  • Reutilizació d’aigües pluvials

Inventari/Gestió :

  • Seguiment de subministres associats
  • Dades històriques amb registres de canvis
  • Detecció d’errors a la facturació
  • Detecció d’anomalies als consums (anàlisi i alarmes)
  • Introducció automàtica de telemesures
  • Visualització i anàlisi de les telemesures

T’ajudem a gestionar les teves instal·lacions d’aigua: contacta amb el nostre equip

Más contenido sobre Eficiencia y Gestión Energética

Entendiendo la factura energética (PVPC)

Según la OCU, tan sólo el 11% de los consumidores entiende por completo todos los apartados de su factura de la luz. Muchos ni siquiera saben si pertenecen al mercado libre o al regulado (PVPC).

Únete a nuestra comunidad