Davant les companyies energètiques, delega en nosaltres: nou servei ATR

Les tasques de negociació i representació davant de les companyies energètiques poden comportar un malbaratament de temps i esforç importants. El nostre servei de representació ATR permet que puguis delegar en nosaltres aquestes tasques de gestió i control dels teus interessos contractuals de l’electricitat, gas, aigua i altres fonts energètiques.

Realitzem les altes, baixes, modificació de contractes i de tarifes, reclamació de factures i gestió de multitud de tràmits amb les companyies comercialitzadores i distribuïdores en representació de la teva entitat, tant per a Baixa o Alta Tensió, subministrament de gas, aigua o qualsevol altre recurs energètic.

Optimitzem les condicions contractuals, assegurant el seu compliment i comprovant la seva correcta aplicació en la facturació.

Administrem les tasques relacionades amb la gestió i control de tota la documentació dels subministraments energètics.

Alguns exemples de tasques que ja realitzem:

– Altes de nous Punts de Subministrament.

– Modificació de potències.

– Modificació de dades administratives com les dades bancàries.

– Baixes definitives de Punts de Subministrament.

– Canvi de Titularitat.

– Canvis de Comercialitzadores.

– Gestió documental necessària per a qualsevol tràmit a realitzar.

– Reclamació de fiances.

– Canvi de Potència contractada.

– Gestió d’alternatives de Potència contractada.

– Reclamació de factures.

– Gestió d’accés a la web de la companyia.

– Gestió i mantenimient de la base de dades (dietari, inventari, importació de factures, entre altres).

– Gestió de licitació i/o compra agregada de recursos energètics.

Contacta amb nosaltres per a conèixer els tràmits que podem fer per a tu.

Más contenido sobre Eficiencia y Gestión Energética

Entendiendo la factura energética (PVPC)

Según la OCU, tan sólo el 11% de los consumidores entiende por completo todos los apartados de su factura de la luz. Muchos ni siquiera saben si pertenecen al mercado libre o al regulado (PVPC).

Únete a nuestra comunidad