Amb aquestes 4 modalitats diferents de telelectura, pren el control de les teves dades energètiques

Capta, emmagatzema i importa directament les dades dels teus comptadors energètics.

Per poder gestionar, controlar i manegar els consums energètics de les instal·lacions corporatives, interessa poder disposar del màxim de dades i de la manera més òptima possible.

Amb 4 modalitats diferents de telelectura, realitzem la gestió, l’anàlisi i el manteniment de les dades captades de comptadors o smartmeters (magnituds energètiques i d’aigua) en les escomeses principals, com a important complement de les dades energètiques de facturació tant d’alta com de baixa tensió.

Modalitats de captació autoritzada de dades energètiques:

1. Accés directe al punt de mesura
2. Mitjançant l’equip propi de comunicació gemcom
3. Mitjançant una APP de telèfon mòbil
4. Instal·lació fixa de comptador homologat

 

módulo telelectura

Selecciona “Telemesures” i trobaràs els diferents centres de consum. Si en selecciones un, podràs realitzar diferents anàlisis personalitzats. Recorda que les dades importades per telemesura es fan servir en la resta d’anàlisis, informes, alertes o gràfics de l’eina. Pots definir les dates, la comparació, els paràmetres de potència o consum, les mitjanes, intervals, la relació amb sensors ambientals. Pots exportar els anàlisis de telemesura en diferents formats d’arxiu o visualitzacions per a web.

Generem informació per a que coneguis les teves necessitats energètiques òptimes i el seu cost mínim, d’aquesta manera podem concebre projectes de sostenibilitat i accions directes d’eficiència energètica.

Más contenido sobre Eficiencia y Gestión Energética

Entendiendo la factura energética (PVPC)

Según la OCU, tan sólo el 11% de los consumidores entiende por completo todos los apartados de su factura de la luz. Muchos ni siquiera saben si pertenecen al mercado libre o al regulado (PVPC).

Únete a nuestra comunidad