Vilanova i la Geltrú disposa de les nostres eines de comptabilitat energètica

El Servei de Medi Ambient de Vilanova i la Geltrú ja disposa de la nostra eina per poder conèixer en detall els consums energètics de les instal·lacions municipals, per poder prioritzar i implantar les mesures més adequades d’estalvi, eficiència i energies renovables i per poder avançar cap a la gestió responsable i sostenible de l’energia.

L’aplicació implantada a l’Ajuntament respon a diverses necessitats detallades en els Pactes d’Alcades/esses, Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic promogut pel propi Ajuntament, que és d’on es deriven els següents paràmetres de seguiment:

• Gestió i control de les dades energètiques de les instal·lacions municipals.
• Optimitzar les instal·lacions municipals.
• Fer un seguiment d’aquelles instal·lacions on s’han aplicat mesures correctores, per veure si aquestes han estat encertades o no.
• Adequar les potencies contractades.
• Disposar de simulacions per calcular la tarifa més adequada, a partir de l’oferta feta per la comercialitzadora.
• Verificar la facturació de les empreses comercialitzadores.
• Extreure informació per veure la viabilitat d’incorporar energies renovables a les instal·lacions.
• Fer una comparació amb dades actuals respecte les antigues

La implantació s’ha realitzat amb èxit i properament es començaran a veure els resultats.

Per a més info, podeu consultar la web de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Más contenido sobre Eficiencia y Gestión Energética

Entendiendo la factura energética (PVPC)

Según la OCU, tan sólo el 11% de los consumidores entiende por completo todos los apartados de su factura de la luz. Muchos ni siquiera saben si pertenecen al mercado libre o al regulado (PVPC).

Únete a nuestra comunidad